PRÁCENAMÍRU.CZ Nejen nabídka zaměstnání
line

Podmínky využívání služeb na tomto serveru

Provozovatel

I&Q GROUP, spol. s r.o.
Troilova 12
108 00 Praha 10
IČO: 274 88 268
DIČ: CZ274 88 268

Klient

Fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb provozovatele.

Služby Provozovatele

Službami Provozovatele v rámci tohoto serveru se myslí poskytnutí možnosti najít práci nebo vhodné zaměstnance formou psychologického testu.

Použití získaných informací

Klient dává konkludentně Provozovateli souhlas k poskytnutí veškerých informací získaných z vyplněného testu nebo z registrace třetí osobě za účelem střetu nabídky a poptávky nebo zjištění informací o testovaném. Klient tento souhlas potvrzuje tím, že dané informace při registraci uvedl nebo z vyplnění testu vyplynuly.

Kontaktování Klienta

Provozovatel je oprávněn jakýmkoli způsobem kontaktovat Klienta a posílat mu i informativní maily týkající se Provozovatelových služeb nebo jiných informací.

Zodpovědnost za uvedené informace

Zodpovědnost za informace uvedené při registraci nebo při vyplňování testu nese pouze Klient, který dané informace vyplnil. Klient je také povinen vyplnit informace pravdivě a nesmí žádným způsobem zneužívat Provozovatelových služeb.

Závěr

Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Klientem se řídí platným a účinným českým právním řádem.
Provozovatel může kteroukoli část Podmínek změnit kdykoli, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po zveřejnění změn.

Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné od 1. května 2006