PRÁCENAMÍRU.CZ Nejen nabídka zaměstnání
line
 

Ukázka vyhodnocení - !!! TOTO NENÍ VYHODNOCENÍ VAŠEHO TESTU !!!

Vaše skóre je: 870


Vyhodnocení | Grafy | Vhodné zaměstnání


Vaše skóre [Funkční analýza verbální] je: 42%

Hodnocení: Funkční analýza, vnímání souvislostí vám nedělá problémy, ale také to není oblast, ve které byste vynikali.

Vaše skóre [Neverbální analýza, řady] je: 0%

Hodnocení: Neverbální abstraktní logika, věda, matematika... to nebudou vaše silné stránky. Zkuste se v životě orientovat spíš na prakticky zaměřená zaměstnání.

Vaše skóre [Odolnost ke stresu] je: 28%

Hodnocení: Stresové situace zvládáte opravdu špatně a asi byste si neměli vybírat zaměstnání, kde jsou běžné. Samozřejmě by vám neškodilo se sebou také něco udělat a vypěstovat si větší odolost.

Vaše skóre [Asertivita] je: 42%

Hodnocení: Většinou se v životě dovedete celkem dobře a adekvátně situaci prosadit. Na druhou stranu asi nejste vyložený vyjednavač, trochu rozvoje asertivních dovedností by vám do budoucna jen pomohlo.

Vaše skóre [Analogie verbální] je: 29%

Hodnocení: Přesné vyjadřování a práce s jazykem asi není tím, kde byste byli nejsilnější.

Vaše skóre [Autonomie] je: 28%

Hodnocení: Výsledky ukazují na váš sklon k tomu být na někom závislý. Možná je to pro vás námět na to se sebou v blízké budoucnosti něco udělat.

Vaše skóre [Analýza neverbální] je: 42%

Hodnocení: Celkem dobře zvládáte analytické úlohy, ve kterých není zapotřebí se slovně vyjadřovat. Nejspíš z vás nebude právě programátor, ale ve většině zaměstnání můžete být celekm úspěšní.

Vaše skóre [Flexibilita] je: 28%

Hodnocení: Nevyhovují vám velké změny, spíš si zkuste najít nějaké usedlejší zaměstnání, které je od vás nebude vyžadovat.

Vaše skóre [Analýza verbální] je: 42%

Hodnocení: Celkem dobře zvládáte analytické úlohy, ve kterých je zapotřebí se slovně vyjadřovat. Nejspíš budete docela úspěšní při rozboru textu, korekturách apod.

Vaše skóre [Sebemotivace] je: 56%

Hodnocení: Tu a tam se chopíte iniciativy, ale častěji prostě počkáte, až vám šéf nějaký úkol přidělí, nebo ho život přinese. Možná že jste pracovitým a spolehlivým členem týmu, ale pracovní postup takhle nečekejte.

Vaše skóre [Empatie] je: 42%

Hodnocení: Vaše schopnost porozumět druhým lidem je celkem dobrá, rozhodně postačující na celkem úspěšný výkon většiny zaměstnání.

Vaše skóre [Entuziasmus] je: 56%

Hodnocení: Máte vcelku vyrovnaný pohled na svět. Umíte být dost kritičtí, ale současně se umíte ze života radovat.

Vaše skóre [Počty] je: 0%

Hodnocení: "Kupecké" počty nejsou vaší doménou. Zkuste se vyhýbat místům, kde byste je potřebovali.

Vaše skóre [L] je: 43%

Hodnocení: kontrolní otázka O.K.

Vaše skóre [Pojmenování problému] je: 14%

Hodnocení: Orientace ve složitějších úkolech a problémech nemusí být tím, co vám dobře půjde.

Vaše skóre [Důslednost] je: 28%

Hodnocení: Jste poměrně nedůslední, mnoho vašich plánů nejspíš selhává na této vaší slabině. Možná je to pro vás výzva s tím něco udělat.

Vaše skóre [A Vztahová angažovanost] je: 0%

Hodnocení: Zdá se, že pro vás by bylo vhodné spíše nějaké klidnější povolání, kde byste nemuseli často jednat s lidmi a mohli se v klidu zabývat svou vlastní prací.

Vaše skóre [Ego] je: 28%

Hodnocení: Test ukazuje na vaši malou sebedůvěru. To může hned v počátku podkopávat váš úspěch. Asi by stálo za to se na tuto stránku vaší osobnosti zaměřit a něco s ní udělat.

Vaše skóre [Ochota rozvíjet se] je: 70%

Hodnocení: Víte, že bez trvalého sebezdokonalování to nejde a většinou pro to něco děláte. To je rozumý postoj, který vám otvírá dveře k úspěchu.

Vaše skóre [Superego] je: 56%

Hodnocení: Jste celkem spolehliví lidé. Snažíte se dodržovat zákony a obecně přijatá pravidla, i když v případě potřeby necítíte výčitky, když si je vykládáte po svém, nebo zcela přimhouříte oči. V tom se koneckonců nelišíte od většiny.

Vaše skóre [Odvaha] je: 28%

Hodnocení: Raději volíte tichénenápadné místo a necpete se na vyšší pozice. Nacházejte si taková místa, která tomu budou vyhovovat.

Vaše skóre [Vůle] je: 56%

Hodnocení: S vaší vůlí je to kolísavé. Někdy se dokážete přemoci a uděláte i nepříjemnou rozsáhlejší práci, jindy vás od ní odvede jakákoli záminka. Jste na tom podobně jako většina lidí, v životě můžete být docela úspěšní, ale očekáváte-li od života dosažení opravdu velkých snů a cílů, budete muset něco udělat i se svou vůlí, takhle byste na to nestačili.

Vaše skóre [Odložení odměny] je: 42%

Hodnocení: Někdy si na pořádnou odměnu umíte počkat a něco pro ni udělat, jindy jste netrpěliví. Patříte v tom k průměru.

Vaše skóre [Tolerance] je: 42%

Hodnocení: Někdy se dokážete k věcem stavit tolerantně, jindy jste nesmiřitelný bojovník za své pravdy. Podobně je na tom většina lidí.

Vaše skóre [Strategie] je: 28%

Hodnocení: Strategické plánování a řešení komplikovaných úloh asi není to, kde byste v životě měli vynikat.


Grafy

Grafy jsou souhrnnými charakteristikami získanými průměrováním výsledků dosažených v testech, které mají vliv na jednotlivé oblasti, které jsou v grafech zachyceny.

Vhodné zaměstnání

Obsahuje výběr firem, které jsou zaregistrované v našem systému a mají nastaveny požadavky na zaměstnance tak, že jejich požadavkům dle výsledků testu odpovídáte.


KONTAKT: |

I&Q GROUP, spol. s r.o.

Vyvoj PHP aplikaci, pozice programator, grafik, analytik...

KONTAKT: hrebabecky@iqgroup.cz | http://www.iqgroup.cz/

Pokud s nabídkou zaměstnání nejste spokojeni nebo chcete větší výběr, zkuste test později obnovit ze zálohy, je možné, že do té doby se zde objeví pro Vás zajímavý zaměstnavatel.